maanantai 28. tammikuuta 2013

SENIOREIDEN KIRJASTOPÄIVÄSTÄ PERJANTAINA 25.1.13Maakuntamuseon tutkija Minna Heljala oli tullut Senioreiden kirjastopäiville kertomaan Tornion kulttuuriympäsistöohjelman "Joen ja meren rajakaupunki" pohjalta rakennusperinteestä kaupungissamme.  Kirjassa käsitellään historiallista kehitystä ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta.

Tornion kulttuuriympäristöohjelma on tehty Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksikön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma
-hankkeen toimesta yhdessä Tornion kaupungin kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansallisine rahoituksineen.

Kuulijat saivat tilaisuudessa valaisevaa tietoa mm. rakennusperinteestämme, joka varmasti kiinnosti kaikkia paikalla olleita. Mielenkiintoista keskustelua käytiin puolin ja toisin.Tornion kulttuuriympäristöohjelma

Minna Heljala, Sirkka-Liisa Seppälä ja Tiina Elo, 2012


Tornionlaakson maakuntamuseon tutkija Minna Heljala kertomassa Tornion rakennusperinteestä
  kaupunginkirjaston taidesalissa.
Ei kommentteja: